Upptäck Excape utbildning för säker evakuering

Det här är en innovativ tjänst som beaktar det faktum att evakueringsutrustning är en viktig investering för säkerheten i allmänna utrymmen. Tyvärr är användarna inte alltid medvetna om dessa produkters fulla potential, eftersom de aldrig fått den rätta utbildningen.

Ett team av Excapes experter står till ditt förfogandeför en enskild användares eller en grupps träning för de som måste möta evakuerings- och säkerhetssvårigheter.

Vad handlar det om?

Excapes utbildning erbjuder ett personligt stöd och belyser de verkliga behoven för företag, myndigheter och de slutliga användarna.

Hur?

1. Analys av miljön och den aktuella beredskapsplanen
2. Stöd i fall av tvivel och svårigheter gällande valet av evakueringsanordning
3. Praktisk utbildning för användning av Excapes enheter
4. En kontinuerlig feedback mellan experter och användare under bruk av enheten

Fördelar?

Användaren kommer lära sig använda våra evakueringsstolar och deras funktioner för snabb och säker evakuering under nödsituationer.